JOBS4CLIMATE
Investeringen in duurzame jobs: goed voor mens én milieu!

De klimaatcoalitie belicht in de campagne “Jobs4Climate” de sociaaleconomische meerwaarde van een sterk klimaatbeleid. Investeringen in energierenovaties, een slim elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren tot 60.000 bijkomende jobs op in België. Tegelijk kunnen ze de luchtvervuiling terugdringen, de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen afbouwen en de klimaatverandering afremmen. Door voldoende en gericht te investeren kunnen we een duurzame toekomst vorm geven.


Verdubbel het tempo van energierenovaties in België

In heel wat woningen in België gaat energie verloren door onvoldoende isolatie of een inefficiënte verwarmingsinstallatie. Het merendeel van de woningen in ons land heeft bijvoorbeeld nog geen muur- of vloerisolatie.

Daardoor zitten de bewoners opgezadeld met een té hoge energiefactuur. Een grondige energierenovatie van een woning kan het energieverbruik met 2/3 terugdringen. De klimaatcoalitie roept op om volop in te zetten op de grondige energierenovatie van woningen. Ook de overheid kan haar ondersteuningsbeleid daarop afstellen. Er moet daarbij meer aandacht gaan naar groepen die niet kunnen of willen renoveren. Zo kan de overheid een steunmechanisme uitwerken voor totaalrenovaties en moet ze ervoor zorgen dat het renovatieritme in het woningpark minstens verdubbelt. De overheid kan ook de energiezuinige sociale woningbouw opkrikken. Dat alles kan leiden tot 40.000 bijkomende arbeidsplaatsen in België. Niet enkel in de bouwsector maar ook in de industrie die bouwmateriaal maakt, bij de architecten of bij andere ondersteunende dienstverleners (banken, verzekeringen, vastgoedsector, enz.).

Versnel investeringen in hernieuwbare energie

Ons land moet de vervuiling door broeikasgassen in enkele decennia bijna op nul brengen. De energieproductie zal niet langer gebeuren met fossiele brandstoffen maar wel met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.

Momenteel lopen de investeringen in nieuwe productiecapaciteit achter op de doelstellingen. We lopen volgens de regulator zelfs het risico op een stroompanne omdat er niet genoeg elektriciteit kan geproduceerd worden als de vraag erg hoog is. Ook de investeringen in groene warmte lopen achter op plan. Voldoende investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag kunnen tot 20.000 bijkomende jobs creëren in België. Tegelijk dringt hernieuwbare energie de luchtvervuiling terug, worden we minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en vergroot zo de energiezekerheid.

Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

Het elektriciteitsnet staat voor een grondige modernisering. We hebben nood aan een slim net waarin vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd zijn. Het net moet ook meer stroom kunnen transporteren en de productie van vele hernieuwbare bronnen opvangen.

Tenslotte moeten we de opkomst van elektrische wagens en verwarming voorbereiden. We staan voor miljardeninvesteringen om het hoog- en laagspanningsnet van de toekomst uit te bouwen. Al die investeringen kunnen tot 4.000 kwalitatieve jobs opleveren in ons land. Van ingenieurs tot elektriciens, een breed pallet van profielen werkt aan het elektriciteitsnet van de toekomst.

Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

De afgelopen tien jaar is het gebruik van het spoor met de helft toegenomen, maar de investeringen zijn niet gevolgd. Daardoor vallen er steeds meer gaten: van treinen of de infrastructuur die het laat afweten tot dienstverlening die ondermaats is of lijnen die te weinig worden bediend.

De investeringsplannen van de NMBS groep maken het niet mogelijk om de noodzakelijke groei van het spoorvervoer op te vangen. De investeringen en middelen voor de werking moeten meer toenemen dan nu voorzien. Ook het goederenvervoer over het spoor en nieuwe tramnetwerken tussen stad en rand vragen om nieuwe investeringen. Meer investeringen in openbaar vervoer kunnen bijkomende jobs genereren en de luchtvervuiling en files doen afnemen.

Investeer in duizenden kilometers nieuwe fietspaden

In ons land liggen er nog honderden kilometers fietspaden slecht bij. Er is tevens nood aan een uitgebreid fietspadennetwerk met 12.000 kilometer nieuwe fietspaden. Daarbij horen ook nieuwe fietssnelwegen, zeker nu elektrische fietsen aan populariteit winnen.

Maar ook andere infrastructuur mag niet over het hoofd gezien worden, zoals veilige fietsenstallingen. De aanleg en het onderhoud van die fietsinfrastructuur kan over heel België voor 2000 bijkomende jobs zorgen. Maar dan moet de overheid wel voldoende investeringsbudgetten vrijmaken.

Media

Verdubbel het tempo van energierenovaties in België

Meer grondige energierenovaties van bestaande gebouwen verlagen de energiefactuur tot 70%, verminderen de vervuiling en zorgen voor 40.000 bijkomende jobs in België.

Versnel investeringen in hernieuwbare energie

Voldoende investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag zorgen voor 20.000 bijkomende jobs in België. Tegelijk vermindert het de luchtvervuiling en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland.

Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst

In een modern en slim net zijn vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd. Zo kan er meer hernieuwbare energie toegang vinden tot het net, zorgen we voor een zekere stroomvoorziening en creëren we tot 4.000 bijkomende jobs.

Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen

Meer investeringen in openbare vervoer zorgen voor een beter aanbod en dienstverlening. Het is een belangrijk antwoord op de groeiende files. Meer gebruik van openbaar vervoer zorgt ook voor minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen.

Zorg voor duizenden kilometers nieuwe fietspaden

De aanleg en het onderhoud van duizenden kilometers nieuwe fietspaden en fietsinfrastructuur kan over heel België voor 2000 bijkomende jobs zorgen. Tegelijk maakt het fietsen aantrekkelijk en veilig!

JOBS4CLIMATE: Affiches

Affiches

Het woningenpark, het openbaar vervoer, het elektriciteitsnet en de energieproductie schreeuwen om aanzienlijke verbeteringen. Als we nu niet investeren, blijven we opgezadeld met te hoge energiefacturen en zorgen we voor onomkeerbare vervuiling. Bovendien lopen we meer dan 60.000 bijkomende jobs mis.

Laatste Nieuws

Conferentie Jobs4Climate zaterdag 7 juni Botanique

Conferentie Jobs4Climate zaterdag 7 juni Botanique


12/05/2014

De Klimaatcoalitie lanceerde eind maart haar nieuwe campagne: Jobs4Climate. Deze campagne wil de sociaaleconomische meerwaarde van een duurzaam klimaatbeleid belichten. De Klimaatcoalitie becijferde dat duurzame investeringen in woningrenovatie, hernieuwbare energie, een slim elektriciteitsnet en milieuvriendelijk vervoer maar liefst 60.000 bijkomende jobs in België kunnen opleveren. Het gaat om investeringen die goed zijn voor mens én milieu! De campagneboodschap werd massaal verspreid onder de achterban, bestaande uit zo’n zeventig organisaties. De militanten van deze 70 organisaties blazen verzamelen om in naam van de coalitie een sterke boodschap over te maken aan de volgende regering.

De conferentie vindt plaats op zaterdag 7 juni van 14 tot 18 uur in zaal l'Orangerie (Botanique)

Lees verder »

Lidorganisaties


Met de steun van

Waals Gewest en Waalse Agentschap van Lucht en Klimaat, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Milieu


Nationale Loterij